Księgi Elektroniczne odpisy z Sądu.

Nat tej stronie możliwe jest szybkie zamówienie odpisów zwykłych lub zupełnych z Ksiąg Wieczystych po najniższych kosztach. Zamawiane na tej stronie odpisy z ksiąg wieczystych mają pełną moc prawną – można je przedłożyć bankowi, notariuszowi, urzędowi skarbowemu itp. Skan zamawianego odpisu można otrzymać przez e-mail gratis w dniu jego wysłania. Papierowy oryginał wysłany jest natomiast szybką przesyłką kurierską (24h) lub listem poleconym (3 dni).

Elektroniczne Księgi Wieczyste przez Internet z pieczęciami Sądu w 24 h

Cechą serwisu jest szybkie, bezproblemowe i profesjonalne dostarczenie odpisów sądowych. Wystarczy wypełnić zamówienie aby uzyskać odpis bez wychodzenia z domu czy biura. Odpis może zostać wysłać bezpośrednio do banku lub notariusza. Odpis z Księgi Wieczystej dla banku może zostać wysłany bezpośrednio do oddziału banku pod wskazany adres w zamówieniu.