Kontakt z serwisem

Obsługa zamówień dla serwisu:
www.ekw-ksiegi-wieczyste.pl

Grupa ZAZI
ul. Czerniakowska 143 lok. 7
00-453 Warszawa
tel. (22) 841-65-83
kom. 600-139-666
fax. (22) 203-58-10
e-mail: odpisy@e-odpisy.pl